پشتیبانی فارسی زنفورو XFFarsi

 • فارسی سازی
 • حل مشکلات
 • آموزش
 • Guest عزیز لطفا توجه کنید که فعالیت سایت بتازگی شروع شده و کامل شدن آرشیو سایت و فارسی ساز نیاز به زمان دارد.

آموزش تغییر ظاهر پست بیت (message page) استایل uix.pro

Ahmadreza

New member
Jan 12, 2020
9
9
3
ابتدا وارد app_user_banners.less بشید و کدهای زیر را حذف کنید:
CSS:
  &.userBanner--staff,
  &.userBanner--primary
  {
    .m-userBannerVariation(@xf-linkColor, @xf-contentHighlightBg, @xf-borderColorHighlight);
    .m-userBannerVariation(#fff, @xf-uix_primaryColor, @xf-uix_primaryColor);
  }
حالا وارد message.less بشید و کدهای زیر را حذف کنید:
CSS:
.message-name
{
  font-weight: @xf-fontWeightHeavy;
  font-size: inherit;
  text-align: center;
  margin: 0;
}
حالا وارد uix.less بشید و کدهای زیر را حذف کنید:
CSS:
.uix_originalPoster__icon {
  height: 19px;
  width: 19px;
  background: @xf-uix_primaryColor;
  display: inline-block;
  border-radius: 100%;
  .m-uix_whiteText(@xf-uix_primaryColor);
  text-align: center;
}

حالا به انتهای app_body.less کدهای زیر را اضافه کنید:
CSS:
.message-userExtras .pairs{display:flex;align-items:center;background:linear-gradient(135deg,#23bdb8 0,#43e794 100%);border-radius:3px;padding:2px 5px;color:#fff;margin:1px}.pairs>dt{color:#fff}.message-threadStarterPost .message-cell.message-cell--action,.message-threadStarterPost .message-cell.message-cell--user{box-shadow:0 4px 15px 0 rgba(88,106,153,.2)}.userBanner.userBanner--primary,.userBanner.userBanner--staff{color:#fff;border-radius:3px;background:linear-gradient(135deg,#23bdb8 0,#43e794 100%)}.message-userTitle{margin-bottom:0;background:linear-gradient(135deg,#23bdb8 0,#43e794 100%);border-radius:3px;padding:3px;color:#fff;margin-bottom:10px}.message-name{border-radius:3px;padding:3px;margin-bottom:0;background:linear-gradient(135deg,#23bdb8 0,#43e794 100%);margin-bottom:2px}.message-name a{color:#fff!important}.avatar.avatar--s{box-shadow:0 16px 24px rgba(134,151,168,.4);font-size:29px}.uix_originalPoster__icon{background:linear-gradient(135deg,#23bdb8 0,#43e794 100%);margin-top:5px}.uix_originalPoster__icon{height:19px;width:19px;background:linear-gradient(135deg,#23bdb8 0,#43e794 100%);display:inline-block;border-radius:100%;color:#fff;text-align:center;margin-top:5px}.message-attribution.message-attribution--split{background:#e9edf3;border-radius:8px;margin:5px 0 8px 0;padding:8px 10px 12px 10px;border-bottom:2px solid #c6c6c682}
 

Attachments